De Integratietafel

De Integratietafel is speciaal ontwikkeld om een waardevolle dagbesteding te bieden aan mensen die in een opvangsituatie zitten na het eigen land te zijn ontvlucht. Voor zowel kinderen als volwassenen is het vaak een uitdaging om op een positieve manier de dag door te komen. Verveling en gebrek aan uitdaging leidt tot negatieve gevoelens en in veel gevallen tot moeilijk gedrag. Dit legt een extra druk op de omgeving en de medewerkers die deze mensen ondersteunen.

Met de Integratietafel lukt het om het leuke met het nuttige te verenigen. Deze makkelijk verplaatsbare en zeer robuuste “reuze” tablet biedt vermaak en uitdaging op alle niveaus. Er zijn zeer veel spellen beschikbaar, maar ook applicaties die aandacht besteden aan de Nederlandse cultuur. Om in de educatieve behoefte te voorzien, zit er een compleet educatief programma op dat ondersteunt in het leren van de Nederlandse taal, rekenen en zelfs topografie.

Spellen spelen

Alle spellen zijn gemaakt om met meerdere personen te spelen. Tijdens het spelen van de spellen ligt de focus op samen beleven en niet op verschillen in taal, achtergrond of geloof. Hierdoor zorgt het spelen van deze spellen voor meer sociale interactie. Het behalen van kleine successen in spelsituatie verhoogt de eigenwaarde en daarmee het geluksgevoel. Hierdoor  vermindert onrustig en agressief gedrag en worden mensen minder passief.

Cultuur

Mensen met een niet-westerse achtergrond komen terecht in een totaal andere wereld met andere gewoonten en gebruiken, een eigen geschiedenis en met omgangsnormen die zeer kunnen verschillen van wat men gewend is. In het Cultuur Menu laten we mensen kennis maken met Nederland op een heel laagdrempelige manier. Gewoon simpele zaken. De feestdagen, typisch Nederlandse gewoonten, eten, sport, etc. Deze zaken bieden we aan op een manier die past in het doel van de Integratietafel, door vermaak en educatie samen te brengen.

Educatie

Helaas duurt het vaak langer dan gewenst voordat de mensen die in een opvang locatie terecht komen, door kunnen stromen en de faciliteiten krijgen die ze nodig hebben om te integreren en de taal te leren. Om de mensen te ondersteunen in dit integratieproces, biedt de Integratietafel al een uitgebreid pakket met lerende spellen en applicaties. Deze ondersteunen in het leren van de taal, rekenvaardigheid en andere onderwerpen die van meerwaarde kunnen zijn tijdens een langer verblijf in Nederland.

Wil je ervaren wat het effect van de Integratietafel is op jullie bewoners?

De Integratietafel in actie

De Integratietafel zorgt voor

De Integratietafel zorgt voor een waardevolle dagbesteding die garant staat voor plezier en een positieve invloed op sociale interactie. De verschillende spelletjes en applicaties dagen de uit. Op deze manier worden de hersenen op een prettige wijze aan het werk gezet. Dit zorgt voor afleiding en meer ontspanning voor de bewoners.

Maar de Integratietafel is niet alleen een welkome dagbesteding, maar is bewezen effectief op het gedrag van bewoners.

De Integratietafel maakt mensen blij!

85% van de bewoners laten positieve emoties zien tijdens het gebruik van de Integratietafel.

Positieve emoties vertonen zich onder meer in blijdschap, positieve verrassing en trots gedrag. Er is een verschil toonbaar bij de emotie blijdschap als de Integratietafel wordt ingezet in groepen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Integratietafel ook bijdraagt aan de algehele sfeer op de locatie.

Leer bewoner beter kennen door de Integratietafel

De Integratietafel draagt in grote mate bij aan de verbondenheid tussen de medewerkers en de bewoner. Door de interactie tijdens een spelsituatie leert men de bewoners snel beter kennen. In deze spelsituatie vergeet men tijdelijk de omgevingsfactoren en ziet een medewerker hoe de bewoner acteert in het hier en nu. Wanneer men de bewoner beter kent en meer verbonden is, is het gemakkelijker om in een positieve sfeer met deze personen te werken.

De Integratietafel vergroot het zelfvertrouwen van de bewoners

Tijdens het gebruik van de Integratietafel vertoont meer dan de helft van de cliënten trots gedrag. Dit toont zich onder meer na het behalen en afronden van een spel. Het beloningsgeluid van de Integratietafel ontvangt voornamelijk veel positieve reacties, zoals applaudisseren en complimenteren. De Integratietafel wil vanuit de eigen kracht van de bewoner denken en dit stimuleren!

De Integratietafel werkt enkel met positieve benadering. Doet een bewoner iets verkeerd, dan gebeurt er ‘niets’. Wanneer iets goed wordt gedaan, dan wordt dit beloond.

De Integratietafel is eenvoudig in gebruik

Dankzij de eenvoudige bediening kan de Integratietafel gemakkelijk worden geïntegreerd in de dagelijkse routine. De Integratietafel bevat veel materiaal dat anders eerst uit de kast moet worden gepakt. Puzzels, kleurplaten, CD’s, spellen, etc. De Integratietafel biedt dit allemaal in één keer aan. Door deze laagdrempeligheid is de Integratietafel ook eenvoudig in te zetten door vrijwilligers of door de bewoners zelf. Daarnaast is het apparaat zeer robuust. Kopje koffie over het scherm of een bewoner die heel enthousiast op het scherm slaat na een overwinning tijden een potje Mens-erger-je-niet, geen probleem.

Heb je interesse in de Integratietafel en wil je meer informatie?